Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 


VvE "Escamp" Special


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)

 


Laatste Update per 30-05-2022


Vergadering van Eigenaars (v.h. Algemene Ledenvergadering) VvE "Escamp" 30-05-2022

De jaarlijkse vergadering van eigenaren kan weer op (bijna) normale wijze worden gehouden in het restaurant van Swaenehove. Het maximaal aantal bezoekers dat in de accommodatie mag worden ontvangen is echter 70 personen (i.v.m. brandvoorschriften).

Onderstaand de stand van zaken tot heden m.b.t. ter vergadering aanwezige eigenaren en eigenaren die een machtiging hebben afgegeven.

* Wijzigen "Het Reglement" (zoals opgenomen in de Akte van Splitsing)

Volgens het notariskantoor Van Buttingha Wichers moet, juridische gezien, in de ALV (Vergadering van Eigenaars) van komende maandag de vergadering eerst formeel toestemming verlenen om de offerte van de notaris te accepteren en die formeel de opdracht geven om het wijzigen van Het Reglement uit te gaan voeren. Als dat besluit genomen is zal er een nieuw (concept-) Reglement worden opgesteld. Als die concept akte volledig klaar is krijgen alle eigenaren die toegezonden zodat zij exact weten waar zij voor (of tegen of niet) stemmen. Nadat alle leden dat concept kunnen hebben lezen moet er een ALV komen waarbij de notaris aanwezig is en zij zal vaststellen of aan het juiste quorum (aantal aanwezig of vertegenwoordigde eigenaren) is voldaan (minimaal 96 eigenaren aanwezig of vertegenwoordigd) en zo ja, of er minimaal 96 (van de 120 leden) voor het concept stemmen. Die extra ALV zou, qua periode, vrijwel uitsluitend in november kunnen plaats vinden in verband met de af- en aanwezigheid van verschillende eigenaren door vakanties etc.

Helaas is afwijken van deze procedure eigenlijk niet mogelijk omdat dat een eigenaar, wegens het niet volgen van de juiste procedure, bij de rechter in het gelijk gesteld zal worden als hij/zij verzoekt het besluit van deze Vergadering van Eigenaars tot wijzigen van Het Reglement ongeldig/nietig te verklaren.AANTAL NOG TE VERKRIJGEN STEMMEN (AANWEZIGEN OF MACHTIGINGEN): 14 !

Flatnummers van de Eigenaren die op de vergadering van 30 mei persoonlijk aanwezig zullen zijn en dus gemachtigd kunnen worden door de overige eigenaren

Van de 01e etage: 88, 88 B,
Van de 02e etage: 90 A, 92 A, 94, 96 A,
Van de 03e etage: 98 B, 102, 102 A,
Van de 04e etage: 104, 104 B, 108, 108 A, 108 B, 110,
Van de 05e etage: 110 A, 114 A,
Van de 06e etage: 118A, 120,
Van de 07e etage: 128 A, 128 B, 130,
Van de 08e etage: 130 B, 132 A, 134 A, 134 B, 136 A.
Van de 09e etage: 136 B, 140 B, 142 A,
Van de 10e etage: 144 B, 146 ,148 A, 148 B, 150,
Van de 11e etage: 154 , 154 A, 156 A,
Van de 12e etage: 158, 160, 160 B, 162 A, 162 B,

Gezien het aantal nog beschikbare plaatsen kunnen eigenaren die aanwezig zullen zijn eventueel ook, tot een maximum van 20 personen, nog hun partner aanmelden om aanwezig te zijn.

Eigenaren die een machtiging hebben afgegeven:

84, 84 A, 84 B, 86, 86 A, 86 B, 88 A, 90, 90 B, 92, 92 B, 94 A, 94 B, 96, 96 B, 98, 100, 100 A,102 B, 104 A, 106 A, 106 B, 110 B, 112, 112 A, 114, 116 B, 118 B, 120 A,
122 A, 122 B, 124, 124 A, 124 B, 126, 126 A, 126 B, 132, 132 B, 136, 134, 138, 138 A, 138 B, 140, 140 A, 142 B, 144, 144 A, 146 A, 146 B,
148 A, 150 B, 152, 152 A, 152 B, 154 B, 156, 156 B, 158 B, 160 A, 162