Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


Vereniging en Bestuur VvE "Escamp"


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)

 


De Vereniging van Eigenaars "Escamp"

De Vereniging van Eigenaars (VvE) "Escamp" is een rechtspersoon; ingeschreven in het Verenigingenregister. Het funktioneren van de VvE alsmede de "spelregels" tussen de leden onderling, zijn vastgelegd in Het Reglement (opgenomen in de Akte van Splitsing), alsmede het Huishoudelijk Reglement.
Bij verkrijging van het eigendomsrecht (notariële overdracht)tekent de nieuwe eigenaar tevens voor akkoord met de bepalingen e.d. zoals opgenomen in het (Huishoudelijk-) Reglement.

De VvE heeft 120 leden. Iedereen die het eigendomsrecht van een appartement in gebouw "Escamp" verkrijgt, wordt daarmee automatisch lid van de VvE "Escamp". Dit automatisme, alsmede verschillende andere zaken betreffende een VvE, zijn door de wetgever vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Het hoogste orgaan van de VvE is de, jaarlijks te houden, Algemene Ledenvergadering. Hierin worden de besluiten genomen in alle zaken die de VvE betreffen. In deze vergadering bestaat ook de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden en mits niet strijdig met het Burgerlijk Wetboek, het Reglement en/of het Huishoudelijk Reglement te wijzigen.

Externe informatie over de werking van een VvE vindt u oa in dit artikel in De Telegraaf van 8 augustus 2009
klik hier voor download artikel De Telegraaf/VvE's (pdf bestand)

Aangezien 120 leden niet collectief de VvE kunnen besturen, benoemt de ledenvergadering een bestuur. Dit bestuur bestaat uit 5 personen, waarvan minimaal 4 personen lid van de VvE dienen te zijn. Het bestuur zorgt voor uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering, zorgt voor uitvoering van de diverse, dagelijks- en grootonderhoudswerkzaamheden, naleving van de overeengekomen regels en bepalingen zoals vermeldt in het (Huishoudelijk-) Reglement en, in het verlengde daarvan, het zo optimaal mogelijk funktioneren van de VvE en het leefklimaat in gebouw "Escamp". Tot het bestuur behoort, naast 5 benoemde leden, ook de administrateur.

Het Bestuur van de VvE "Escamp"

pasfoto
W.G.G. van Schaik, voorzitter
Algehele coördinatie bestuur
Financiën
Leden/Bewonersadministratie
Bewonerscontacten
Kentekenadministratie
Extern Bestuurssecretariaat
Informatie aan beheerder website over VvE zaken

pasfoto
J. Broeders,
vicevoorzitter
Vervangen voorzitter
Bewonerscontacten
Parkeerbeleid Gemeente DH
Oudejaarsactiviteiten
Vlaggen

Peter Beijersbergen
L.P. Beijersbergen,
bestuurslid
Huismeester,
Tuin
notulen bestuursvergaderingen

pasfoto
M. Hoogendijk, bestuurslid
Centrale Verwarming
Dak
Technisch Onderhoud div.
Schilderwerk & Glas

pasfoto
C.J. Winkel
bestuurslid

Technische zaken algemeen
Bewonerscontacten
Hydrofoor

pand ab_beheer
AB-Beheer B.V.
Acaciastraat 7
2681 CP Monster
tel:0174-614.500
Administrateur VvE "Escamp"
Algeheel administratief beheer
Financiën

kontakt:
  - AB-Beheer mail sturen
  - Bestuur VvE mail sturen

 

De adviseur(s) van de VvE "Escamp"


er zijn op dit moment geen (technische) adviseurs werkzaam voor het bestuur

 

De Ballotagecommissie

De heer R.M. Molenaar (voorzitter), Mevrouw C.M. van de Konijnenburg, Mevrouw J.M. Kuyt

De Kascontrolecommissie

Mevrouw J.G. Dee, Mevrouw C.C.M. Nouwen en de heer C.P. van Helden