Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Nieuws


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)

 


LAATSTE NIEUWS (bijgewerkt 8 maart 2019)

Hieronder vindt u de nieuwsmeldingen vanuit het bestuur van de VvE "Escamp". De site wordt, mits er uiteraard nieuws is, dagelijks bijgewerkt. Onder "Eerdere Nieuwsmeldingen" vindt u de berichten van de voorliggende 2 kalendermaanden alsmede de informatie uit de laatste Algemene Ledenvergadering.

* Gasverbruik Centrale Verwarming 8-03-2019 (onderstaand artikel is informatie vanuit de redactie en behoeft niet het bestuursstandpunt te vertegenwoordigen)

De eerste gasnota (verbruik januari 2019) is ontvangen. Ondanks dat het verbruik 523 m3 minder was dan in 2018, bleek de nota aanzienlijk hoger. Dit kwam niet door de gasprijs (gelijk gebleven) maar door de overheid. De energieheffing is t.o.v. 2018 gestegen met 13% (van 0,26001 naar 0,29313 per verbruikte m3 gas), en de opslag duurzame energie met bijna 100% (van 0,02850 naar 0,05240 per verbruikte m3 gas). Over beide bedragen moet dan ook nog eens 21% BTW worden betaald (belasting heffen over belasting, uniek in de wereld).

Uiteraard zal dit niet zonder gevolgen blijven voor de hoogte van de exploitatiekosten. In 2019 zal dit wellicht nog wel opgevangen kunnen worden uit de Reserve Gasverbruik maar dat zal, zoals het zich nu laat aanzien, in 2020 niet meer lukken. Tevens heeft de overheid al aangekondigd, ondanks dat er over het hele energiebeleid nog geen enkel democratisch besluit is genomen, deze stijgingen ook in 2020 te willen doorvoeren. Op basis van deze eerste gegevens zal dat een stijging van de maandelijkse exploitatiekosten in 2020 betekenen van rond de € 30,--. Afhankelijk van de (politieke) ontwikkelingen kan dit bedrag nog (veel) hoger of (iets) lager gaan uitvallen. Toch iets voor de eigenaren om op termijn rekening mee te houden in de financiële planning.

* Centrale Verwarming 28-02-2019

De nieuwe pomp is geleverd en zal heden (donderdag 28 febr.) door de firma Coster worden geplaatst. Als alles gaat zoals gepland zou de verwarming aan de Leywegzijde vanaf het eind van de middag weer moeten werken.

* Centrale Verwarming 26-02-2019

De pomp die het c.v. water aan de voorzijde (Leywegzijde) van het gebouw rondpompt heeft het begeven. Daardoor blijft het water effectcief stilstaan in de leidingen van de centrale verwarming en voelen de buizen koud aan. Er is een nieuwe pomp besteld, maar die kan niet uit voorraad worden geleverd. Het kan dus helaas even duren voordat de pomp is geleverd en geïnstalleerd. Gelukkig is volgens de weersverwachting het de komende dagen nog goed weer. De c.v. installatie aan de achterzijde werkt wel normaal.

* Familie Van Dijk 29-01-2019

De heer en mevrouw Van Dijk, sinds ruim 25 jaar woonachtig op de 1e etage, waren tot voor kort de oudste bewoners van gebouw "Escamp". Mevrouw Van Dijk was 7 oktober j.l. 100 geworden en haar man hoopt op 30 maart a.s. eveneens zijn 100e verjaardag te vieren. Onlangs zijn zij verhuisd naar een verzorgingsflat omdat het zelfstandig wonen toch te moeilijk werd. Helaas moeten wij u nu mededelen dat mevrouw Van Dijk op 26 januari 2019 in haar slaap is overleden. Wij wensen haar man en de familieleden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Voor de rouwcirculaire klik hier.

* Financiële Jaarstukkken 2018 28-01-2019

De financiële jaarstukken over 2018 zijn ingaande heden te zien op onze site Algemene Informatie. Deze stukken zullen, tezamen met de convocatie en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2019, in de loop van februari aan alle leden worden toegezonden.

*VvE vergunning parkeren 13-01-2019

Sinds de nieuwe app van de Gemeente Den Haag gestart is, is er van alles en nog wat gebeurd behalve datgene wat de nieuwe app zou moeten doen namelijk zorgen dat het aan- en afmelden en het bijhouden van de verbruikte uren goed wordt verwerkt. Hierover is nu al geruime tijd bijna dagelijks overleg met de Gemeente. Steeds als wij denken dat na een "update" een en ander goed werkt gebeurt er weer iets. Zo bleek afgelopen vrijdag spontaan het aantal beschikbare uren op 0 te staan (met als gevolg het niet kunnen aanmelden). Na reactie van het bestuur heeft men als noodoplossing 300 uur opgeboekt. Deze bleken echter zondag ook verdwenen zodat het probleem weer terug was. Maandag 14-01-18 dus weer nieuw overleg. Mocht u door het niet werken van de app een naheffing (bekeuring) krijgen kunt u kontakt opnemen met het bestuur. Met de gemeente is de afspraak dat naheffingen, die door fouten in de app van de Gemeente ontstaan, worden geseponeerd (komen te vervallen).


*Vervangen hydrofoor (waterdruk) installatie 10-01-2019

ATTENTIE: Op donderdag 7 februari 2019 wordt de hydrofoorinstallatie (waterdrukinstallatie) vervangen. Dit heeft tot gevolg dat er geen water uit de kraan komt tussen circa 09.00 en 14.00 uur. Zorg dus dat u genoeg drinkwater heeft opgeslagen en laat, nadat het water weer is aangesloten, de kraan lopen totdat het water helder uit de kraan komt.


*Gemeentelijk Betaald Parkeren via Vve Vergunning 07-12-2018

De hoeveelheid kontakten vanuit het bestuur met de Gemeente over de "rariteiten" van de nieuwe parkeren app zijn dermate veel en frequent geweest dat het niet zinvol was om op deze webiste hiervan melding te maken. Met name omdat op het moment dat hier iets vermeld zou zijn, dat al weer achterhaald was. Volgens een melding van de verantwoordlijke personen bij de Gemeente van heden "zijn er de afgelopen 24 uur een aantal wijzigingen geweest in het system waardoor als het goed is de problemen nu zouden zijn opgelost". Over de eventueel in deze opgelopen "parkeerbonnen" (naheffingsaanslag) kunt u op korte termijn een mededeling aantreffen op de publicatieborden. Er komt hiervoor een verkorte procedure via de VvE.


*Werkzaamheden trappenhuizen 07-12-2018

De resterende werkzaamheden aan de nieuwe kunststof puien, waaronder het plaatsen van de 26 gele borstweringsplaten en div. aanhelingswerkzaamheden, zullen de komende periode plaatsvinden en, volgens de huidige planning, voor de Kerst zijn afgerond.


*Begroting 2019 20-11-2018

De door het bestuur voorgestelde begroting 2019 is vanaf zaterdagmiddag 24 november 2018 te zien/downloaden op onze site "Algemene Informatie". Uiterlijk begin december zullen alle leden deze ook per post toegezonden krijgen.NIEUWSMELDINGEN VOORGAANDE 2 MAANDEN EN ALV 2018

*Voorgenomen wijziging betaald parkeren door Gem. Den Haag 18-11-2018

Alle bewoners hebben van de Gemeente Den Haag een informatiebrief gehad "wijziging betaald parkeren Architectenbuurt en Florence Nightingalepark" link: Informatiebrief Gemeente Den Haag. Op het publicatiebord treft u een reactie van het bestuur hierover aan link: Reactie bestuur in Publicatieborden


*VvE vergunning parkeren; wijziging app Gemeente Den Haag 01-11-2018

De Gemeente Den Haag heeft, ingaande vandaag, een nieuwe app voor het betaald parkeren. De aan- en afmeldapp Cozity wordt vervangen door de app Parkeren Den Haag per 1 november 2018, schrijft de Gemeente in een brief die ons heden bereikt heeft (en zelfs gedateerd is op 1 november 2018). Bijgaand de brief die u kunt downloaden door op deze link te klikken link: Brief Gemeente Den Haag

*Mail bestuur inz. toegang verlenen en colportage 31-10-2018

Heden is, op verzoek van een van de eigenaren, een mail aan alle bewoners en eigenaren verzonden over voornoemd onderwerp. Helaas is dez email niet "bcc" aan alle geadresseerden verzonden maar "gewoon" zodat alle mailadressen zichtbaar zijn. Afgezien nog van pivacy lopen wij daarmee ook nog het risico dat dat bestand misbruikt gaat worden. Het bestuur verzoekt dan ook een ieder die deze mail ontvangen heeft deze na lezing te deleten en niet in een mailbox of bestandsmap te laten voortbestaan. Excuses voor de gemaakte fout.

*Algemene Ledenvergadering van 9 april 2018 10-04-2018

Zeer matige opkomst; 68 leden aanwezig of vertegenwoordigd (waarvoor dank) zodat alle besluiten rechtsgeldig kunnen worden genomen. Begrijpelijk is de opkomst wel omdat er geen bijzondere agendapunten waren, onbegrijpelijk omdat mevrouw Van Oorschot, vicevoorzitter, na 21 jaar trouwe dienst afscheid nam en dat wellicht een reden had kunnen zijn om toch naar de vergaering te komen.
Belangrijkste punten uit de vergadering:


De informatie die op deze site staat is een zo correct mogelijke weergave van feiten etc.
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Populair gezegd: voor knopen en ritssluitingen kan de redactie niet instaan