Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Algemene Informatie


 

 


- Gebouw "Escamp", gesitueerd op eigen grond, bestaat uit 120 appartementen; 96 met 4-kamers en 24 met 3-kamers. Een getekende indeling van de div. appartementen ziet u door te klikken op onderstaande button "Indeling Flats" of hier indeling appartementen"

- Het gebouw heeft 12 etages, die bereikbaar zijn middels 4 liften.

- Alle appartementen hebben een woon- en eetkamer aan de Leywegzijde (zonzijde) met balcon.
De 1 of 2 slaapkamer(s) liggen aan de galerij-zijde. Een deel van de 4-kamer appartementen hebben i.p.v. 2 slaapkamers aan de galerijzijde, daarvan 1 slaapkamer aan de Leywegzijde.

- Het gebouw is voorzien van een, gasgestookte, hoog rendement blokverwarming met radiatoren voorzien van thermostaatkranen in de appartementen.

- In de exploitatiekosten zitten o.a. de kosten van verwarming (geen na-verrekening), waterverbruik (geen na-verrekening), opstalverzekering, full-time huismeester en onderhoud van de algemene gedeelten (schilderwerk, liftschachten, dakbedekking, riolering etc etc). Indien u een grafische specificatie van de begroting wilt bekijken klik dan begroting 2021 in beeld.

Voor de complete begroting 2024 (incl.toelichting) kunt u hier klikken: Begroting 2024 Voor het financiële verslag over het boekjaar 2023 kunt u hier klikken op Financiële Jaarstukken 2023 (balans etc.)

Voor de notulen van de Vergadering van Eigenaars van 22 mei 2023 kunt u hier klikken ALV 22 mei 2023

- Teneinde inzicht te krijgen in de renovaties die zullen gaan worden uitgevoerd alsmede de "normale"groot onderhoudswerkzaamheden is er een meerjaren plan opgesteld. Dit plan is in de Algemene Ledenvergadering van 2011 unaniem goedgekeurd door de leden. De belangrijkste punten daaruit kunt u vinden door te klikken op Meerjarenplan Groot Onderhoud en Renovaties

NB: Vrijwel alle makelaars die een appartement in de verkoop hebben van gebouw "Escamp" vermelden dat in de exploitatiekosten alleen een voorschot voor verwarming en water is opgenomen. Deze informatie is onjuist. Door betaling van de exploitatiekosten heeft men alle kosten van verwarming en waterverbuik al voldaan.

- De regels om voor iedereen het wooncomfort zo hoog mogelijk te houden in- en rondom gebouw "Escamp", alsmede de marktwaarde van de appartementen op een goed prijspeil te houden zijn door de eigenaren vastgesteld en vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Dit Huishoudelijk Reglement is voor het laatst gewijzigd tijdens de Vergadering van Eigenaars (Algemene Ledenvergadering) van mei 2023. Voor de volledige tekst van het Huishoudelijk Reglement kunt u hier klikken Huishoudelijk Reglement, voor de Akte van wijziging Splitsingsreglement, waarin opgenomen Het Reglement kunt u hier klikken Akte van wijziging Splitsingsreglement_Escamp.

- In het Huishoudelijk Reglement zijn ook opgenomen de regels voor het leggen van vloerbedekking, laminaat etc etc in de woningen. Erg belangrijk voor nieuwe eigenaren maar ook bij het vervangen van bestaande vloerbedekking etc. Zie hiervoor artikel 4-c van het Huishoudelijk Reglement.

- Eigenaren kunnen desgewenst isolerend glas plaatsen o.v.v. toestemming door het bestuur. Voorwaarden voor het verkrijgen van toestemming vindt u in "Voorwaarden isolerend glas". Klik op button onderaan deze bladzijde of hier Voorwaarden isolerend glas

- Naast het Huishoudelijk Reglement bestaan de zogenaamde "Escampiteiten". Hierin wordt toelichting gegeven op een aantal zaken uit het Huishoudelijk Reglement, staan tips voor bewoners en vindt men de gegevens van alle bestuursleden, administrateur en het e-mailadres. De "Escampiteiten" worden, indien er aanleiding toe is bijvoorbeeld omdat er zaken gewijzigd zijn, jaarlijks opnieuw aan alle leden toegezonden.Voor de volledige tekst van de "Escampiteiten" kunt u hier klikken Escampiteiten

Klik voor detailinformatie op onderstaande buttons:

indeling appartementen
Begroting 2024
Akte van wijziging Splitsingsreglement_Escamp
Huishoudelijk Reglement
Escampiteiten
Voorwaarden isolerend glas
Meerjarenplan Groot Onderhoud en Renovaties