Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Onderhoud


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)

 


Overzicht technische zaken

Schilderwerk; Jaarlijks wordt een deel van het gebouw voorzien van nieuw schilderwerk. E.e.a. volgens een 6-jaars schema zodat effectief steeds het gehele gebouw na 6 jaar is geschilderd, waarna de cyclus opnieuw begint. Gelijktijdig met het schilderwerk wordt het betonwerk gecontroleerd en waar nodig gerepareerd.

Liften; Het gebouw is voorzien van 4 liftinstallaties,die middels een vast onderhoudscontract worden onderhouden.

Schoonmaken; De vereniging heeft een full-time huismeester in dienst die o.a. verantwoordelijk is voor het schoonhouden van het gebouw, het ophalen van de huisvuilzakken en diverse klein onderhoudswerkzaamheden verricht.

Parkeerterrein; in 1994 werd het gehele parkeerterrein opnieuw bestraat en voorzien van gekleurde parkeervakken. De zwarte vlakken (zie foto-pagina)in het midden zijn gekozen om oliespatten e.d. "onzichtbaar" te maken en daardoor het aanzien goed te houden. Gelijktijdig werd het parkeerterrein afgesloten middels een slagboom-installatie. Deze slagbomen zijn te bedienen middels een gecodeerde magneetsleutel.

Bellenpanelen; in 1997 werden de bellenpanelen in de entree's aan de oost- en westzijde van het gebouw vernieuwd. Tevens werd de gehele huistelefooninstallatie gereviseerd. Daarbij werd gelijktijdig overgegaan op het, tijdsgebonden, afsluiten van het gebouw.

Meerjarenplan Groot Onderhoud; gedetailleerde informatie hierover kunt u vinden onder de button "Algemene Informatie".

Projecten die o.a.zijn afgerond:

Geplande projecten voor het jaar 2022 en verder:

 

Meerjarenplan Onderhoud /Renovatie zie MeerJarenPlan (pdf bestand)