Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 


VvE "Escamp"


het gebouw

Het gebouw "Escamp" is gelegen aan de Leyweg 84 tot 162 B in Den Haag


De redactie van de website over de VvE "Escamp", alsmede de bestuurleden van de VvE "Escamp"
wensen u een gezond en voorspoedig 2024.


Voor specifieke informatie over de Vereniging van Eigenaars "Escamp", kies een van de buttons hiernaast.

Bij Algemene Informatie vindt u o.a. de indeling van de appartementen, de begroting van het lopende jaar en het Huishoudelijk Reglement.

Kontakt met de VvE "Escamp" of e-mailadres:
via AB-Beheer, de administrateur van de VvE. (zie "Bestuur")


-----
Welkom aan nieuwe eigenaren/bewoners in gebouw "Escamp"

welkom


-----


Alleen voor bewoners van gebouw "Escamp":
Ontvang nieuws per e-mail; meldt u aan bij het bestuur! (vve mail)

Rechts bovenaan op de website kunnen de volgende buttons staan. U kunt op de button klikken, zij hebben de volgende funties:

Contrast Kleur - geeft de website in grijswaarden (hoog contrast) of kleur.
Sound off Sound on - Zet het achttergrond geluid uit/aan. (Niet alle browsers ondersteunen het achtergrond geluid.)

Het domein VvE Escamp is geen eigendom van de rechtspersoon VvE "Escamp" in Den Haag. Dus kunnen feiten en meningen afwijken van het formele bestuurs- of verenigingsstandpunt. Dit wordt echter, indien het geval, wel specifiek aangegeven. In het verleden is ervoor gekozen dit domein niet naar de VvE "Escamp" over te brengen maar onder het beheer van een privé-persoon te houden om, in ieder geval voor deze site, de layout te kunnen handhaven zoals oorspronkeljk bedoeld. De juridische eigenaar van het domein behoudt zich het recht voor, in voorkomende gevallen, deze domeinnaam en de daarmee verbonden mailadressen, niet langer aan leden van de VvE "Escamp" of derden beschikbaar te stellen.


Voor informatie over Carinthië (Oostenrijk) in de winter en Lefkas (Griekenland)
in de zomer bent u welkom op www.wimsplace.nl , klik voor div. startpagina's hieronder:

naar Wim's Web Page naar Lefkas Startpagina naar Karinthië (Oostenrijk) Start pagina

webpage gemaakt door: Wim van Schaik / Tony Andrioli